Репост - крок до змін! Розкажіть друзям про журнал
Головна/Hunter Club

Шостий апеляційний адміністративний суд відбулося чергове судове засідання за позовом Vitalii Shepel про надання йому паспорту (книжечка) Державною міграційною службою.

Всеукраїнський журнал "Корупціонер в Україні"28190
20 серпня 2014 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 360 “Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України” якою було затверджено положення про Державну міграційну службу.
Частина 1-а положення про Державну Міграційну Службу наголошує , що державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Тобто Державна Міграційна Служба є органом державної (виконавчої) гілки влади.
В частині 2-й положення сказано , що Державна Міграційна Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Конституція України (254к/96-ВР) є актом законодавства України найвищої юридичної сили. В частині 2-й ,статті 92-ї Конституції України (254к/96-ВР) сказано , що виключно законами України визначаються - громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства.

Закон яким визначаються громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства це Закон України “Про громадянство України”. Частиною 1-ю ,статті 5-ї Закону України “Про громадянство України” зазначено , що документи , що підтверджують громадянство України є паспорт громадянина України.

Нормативно — правовий акт яким регулюється порядок видачі , обміну і користування паспортом громадянина України є положення “Про Паспорт громадянина України” яке затверджено Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”.

Станом на 19 листопада 2019 року Положення “Про Паспорт громадянина України” є чинним , що підтверджується тим , що редакція даного положення відбулась 01 січня 2019 року і на офіційному сайті Верховної Ради України відсутня помітка — втратив чинність.
Як вбачається з преамбули Постанови Верховної Ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” дана постанова було винесена відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України".

Термін - відповідно — згідно даних Академічного тлумачного словника Української Мови - уживається на позначення узгодженості між чимсь, залежності від чогось.
Тобто постанова Верховної ради України ““Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” якою було затверджено положення про паспорт громадянина України винесена узгоджено до Закону України “Про паспорт громадянина України”.
Частиною 2-ю положення “Про паспорт громадянина України” наголошено , що Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Тобто в положенні “Про паспорт громадянина України” яке затверджено постановою Верховної Ради України на узгодження з Законом України “Про громадянство України” відсутні будь які заборони отримувати паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи забов’язання отримувати паспорт громадянина України у вигляді ай-ді картки.

Все залежить від бажання громадянина України в якому вигляді отримувати паспорт громадянина України.
Також звертаю увагу на постанову Верховної ради України “Про засади державної політики в галузі дотримання прав людини” в якій сказано - Визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Так як жодним Законом України не передбачено пряму заборону отримання паспорта громадянина України у вигляді книжечки відповідно Державна Міграційна Служба не має право відмовити у видачі паспорта громадянина України у вигляді книжечки.

Окрім того в частині 2-й ,статті 92-ї Конституції України (254к/96-ВР) - що виключно законами України визначаються - громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Не постановами Кабінету Міністрів України , а саме Законами України.
Що таке Закон.

1. Щодо того, яким актом слід керуватись у разі суперечності
норм підзаконного нормативно-правового акта нормам Закону України роз’яснено в листі Міністерства Юстиції України N Н-35267-18 від 30.01.2009.
Юридична сила закону як основного джерела права, його місце в системі нормативно-правових актів закріплені в Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Однією з ознак, яка відрізняє закон від інших нормативно-правових актів, є прийняття його вищим представницьким органом державної влади. Пунктом 3 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) закріплено, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 17
жовтня 2002 року N 17-рп ( v017p710-02 ) (щодо повноважності
Верховної Ради України) визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.

Ще однією ознакою, яка відрізняє закон від інших нормативно-правових актів, є критерій регулювання найбільш важливих суспільних відносин. Статтею 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено коло питань (суспільних відносин), які можуть бути врегульовані виключно законами України.
Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України
( 254к/96-ВР ).

В підручнику “Теорія держави та права” , в розділі Юридична сила нормативно — правових актів , їх види визначено перелік нормативно — правових актів за їх юридичною силою в порядку зменшення юридичної сили.

1. Конституція України , Конституційні закони — мають найвищу юридичну силу.
2. Закони, якими Верховна Рада України дала згоду на обов'язковість дії на території України міжнародних договорів, ухвалених відповідно до Конституції (ратифікаційні закони).
3. Кодифіковані закони (Кодекси, Основи законодавства).
4. Звичайні (ординарні) закони.
5. Постанови Верховної Ради України.
6. Укази Президента України.
7. Постанови Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету міністрів України в порівнянні із законами і постановами Верховної ради України мають найменшу юридичну силу , і не можуть скасувати дію ні Закону України “Про громадянство України” ні положення “Про паспорт громадянина України” яке затверджено постановою Верховної Ради України на узгодження зі ст.5-ю Закону України “Про громадянство України”.

Постанови Кабінету Міністрів України на які посилається відповідач по справі стосуються виключно запровадження єдиного зразка паспорта громадянина України у вигляді ай-ді картки , і аж ніяк не стосується заборони отримання паспорта громадянина України у вигляді книжечки. Заборонити видачу паспорта громадянина України Кабінет Міністрів України не має права і не може тому , що єдиним уповноваженим законодавчим органом який виносить Закони і Постанови щодо питань громадянства є Верховна Рада України і скасувати дію нормативно - правових актів з питань громадянства може лише орган який їх видавав , а це Верховна Рада України.

Також звертаю увагу , що частині 2-ї положення про Державну Міграційну Службу сказано , що ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Тому Державна Міграційна Служба як орган державної влади повинна в першу чергу керуватись Конституцією України та законами України як це вказано в статті 19 Конституції України, а вже потім постановами Кабінету Міністрів України які мають найменшу юридичну силу серед нормативно — правих актів.

Тепер розглянемо повноваження і утворення Центрального міжрегіонального Управління
Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області . Згідно даних з офіційного сайту Міністерства Юстиції України , Центральне міжрегіональне Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області є органом державної влади України і відповідно повинно бути юридичною особою публічного права .

Юридична особа публічного права створюється у відповідності до статті 81-ї Цивільного Кодексу України розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Дані про розпорядчий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування яким створено Центральне міжрегіональне Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області в офіційних реєстрах Міністерства Юстиції України відсутні і тому відразу виникає питання про законність діяльності Центрального міжрегіонального Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області . Те , що Центральне міжрегіональне Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області не утворено в законний спосіб свідчить про те , що відбулось привласнення повноважень органу державної влади та діяльність неконституційно утвореного органу , що має ознаки кримінального правопорушення за статтею 109 Кримінального Кодексу України (повалення Конституційного ладу).

Окрім того звертаю увагу на наступне .
Державна Міграційна Служба якій підпорядковується Центральне міжрегіональне Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській області , створена розпорядчим актом Президента України. Згідно даних з офіційного сайту Міністерства Юстиції України УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ" №1085/2010 від 09.12.2010. Редакція УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ" №1085/2010 відбулась №1085/2010 від 21 лютого 2014 року. Розпорядчим актом Президента України відповідно до статті 81-ї Цивільного Кодексу утворюються юридичні особи публічного права — органи державної влади.
Свою діяльність Державна Міграційна Служба здійснює на основі положення “Про державну Міграційну Службу України” яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 360 “Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України” від 20 серпня 2014 року.

Нормативно — правовий акт який називається - положення — не є актом Кабінету міністрів України.
Перелік актів Кабінету Міністрів України вказано в статті 49-й Закону України “Про Кабінет Міністрів України”. Частині 1-й даного Закону України вказано , що Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.
Положення не є актом Кабінету Міністрів України через те і затверджено постановою.
Що ж таке положення ???

Згідно даних підручника “Теорія та право держави” класифікація положення відбувається за змістом:
1). Про підприємства, організації, установи, фірми, заклади , їхні структурні підрозділи — комісії, бюро, групи тощо з регламентацією порядку їх утворення, структури, функцій, компетенції, обов'язків та організації роботи,
2). Що регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин із конкретного питання;
3). Про організацію й проведення різних заходів — культурно- й спортивно-масових, конкурсів, оглядів тощо; структуру й зміст таких положень визначають установи, які є організаторами заходів.
Про те , що положення має хоч якесь відношення саме до органів державної влади , а не організацій , підприємств , установ — відсутні відомості. Тому Державна Міграційна Служба не має права здійснювати свою діяльність на основі положення , а повинна утворюватись законом !!!
Положення “Про Державну Міграційну Службу” є по своїй суті установчим документом яким визначено діяльність , організацію Державної Міграційної Служби. Це підтверджується даними на офіційному сайті Верховної Ради України де сказано , що положення — звід нормативних приписів, який визначає організацію та діяльність органів виконавчої влади, органів державного управління, органів господарського управління та контролю, посадових та інших осіб у певних сферах діяльності.

Відразу звертаю увагу , що вид установчого документа з назвою положення визначений в статті 57-й Господарського Кодексу України.

В частині 1-й . статті 57 -й Господарського Кодексу України сказано , що рішення, засновницький договір , статут (положення) є установчими документами суб’єкта господарювання. Тобто положення це статут !!!
В частині 1-й ,статті 8-ї Господарського Кодексу України наголошено - Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Окрім того в статті 81 та 87 Цивільного Кодексу України сказано , що на основі статуту створюється юридична особа приватного права.

Вищевикладені факти щодо створення Державної Міграційної Служби свідчать про те , що Державна Міграційна Служба створена на основі положення(статуту) є суб’єктом господарювання і не може бути органом державної влади !!!

Це свідчить про те , що Державна Міграційна Служба є приватною власністю і про те , що відбулось створення під виглядом державного органу влади — приватного органу , що підпадає під ознаки статті 109 Кримінального Кодексу України (повалення Конституційного ладу).

Також звертаю увагу , що чинною постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 15 липня 2015 року було ліквідовано Державну Міграційну Службу .

Частиною 3-ю даної постанови зазначено -Установити, що правонаступниками Державної міграційної служби з питань громадянства, реєстрації фізичних осіб та
імміграції є Міністерство внутрішніх справ.
Поділиться в соціальних мережах: