Репост - крок до змін! Розкажіть друзям про журнал
Головна/Статті

Укрпатент як воно є…

Укрпатент як воно є… - Корупціонер в Україні
91280
До редакції журналу постійно звертаються громадяни, які вважають, що становлення державності повинно відбуватись у всіх сферах суспільних відносин, тому наводять приклади корупційних схем в різних галузях нашого буття. Журнал не завжди розділяє думку авторів звернень, але дає можливість викрити негативне явище та вивчити загальну думку з піднятого питання. Одне неоднозначне звернення щодо корупційних схем Укрпатенту надаємо цілком і без правок (лише ім’я автора не надаємо з етичних причин) для загальної дискусії.
«З 1991 р. в Україні діє корупційна схема головне місце в якій займає ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), що розміщується м. Київ, Глазунова, 1. Дана корупційна схема з одного боку дає можливість iї організаторам отримувати величезні незаконні надприбутки, але з іншого боку такі дії є підставою для визнання всіх охоронних документів (Патенти України на винахід, корисні моделі, свідоцтва на товарні знаки та інші) на об’єкти інтелектуальної власності нашої країни, такими, що не набрали своєї юридичної чинності.
Після ратифікації Верховною Радою України «Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності» (26 квітня 1970 р.), «Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року» та «Договір про патентну кооперацію» згода на обов’язковість виконання яких надана в 1991 р. Верховною Радою України створення такого підприємства, як Укрпатент, що надає повний перелік послуг, щодо оцінки прав на об’єкти промислової власності та на підставі проведених працівниками (експертами) відповідних експертиз та певних дій, надає офіційні експертні висновки, які є підставою для видачі Патентів України на винахід, корисну модель, топографію інтегральних мікросхем, промислові зразки та свідоцтва на товарні знаки є міждержавним зобов’язанням нашої країни і яке є обов’язковим для всіх країн, що вступають до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Всі відповідні експертизи для надання прав власності на об’єкти промислової власності в нашій країні, а саме винаходи та корисні моделі здійснюються відповідно до норм Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу», а відповідні експертні висновки, щодо чинності та незалежності проведених експертиз, підтверджуються Державою.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу» «Суб’єктами наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори експертизи, а також експерти» експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи.
Але в нашій країні немає таких експертів, всі вищезазначені експертизи виконуються експертами, юридичними особами, що є посадовими особами Укрпатенту.
З цього можливо зробити висновок, що всі проведені з 1991 р. експертизи, що передбачені Урядом нашої країни для оцінки прав на об’єкти промислової власності були виконані як з порушенням вищевказаного Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу» так і з порушенням міждержавних зобов’язань України.
Другою частиною цієї корупційної схеми є те, що відповідно до інформації з єдиного реєстру адміністративних послуг «Видача патенту на винахід» та «Видача патенту на корисну моделі» є адміністративними послугами і відповідно до закону «Про адміністративні послуги», початком надання цієї послуги є час отримання відповідного клопотання центром надання відповідної адміністративної послуги, а саме в Укрпатент Заявники і надають клопотання про проведення експертиз та видачу Патентів України, тобто з моменту надання до Укрпатенту відповідного клопотання, про проведення відповідних експертиз і видачу Патенту та передбачених для цього документів і розпочинається момент надання «адміністративної послуги».
Всі працівники Укрпатенту та експерти, що вносять відповідні зміни в базах АС «Винаходи» (АС «Торгові марки», АС «Промислові зразки»), що є встановленим в Укрпатенті реєстраторами розрахункових операцій (РРО), а саме ККС що виконані із застосуванням комп’ютерних засобів, які додатково виконують технологічні операції, визначені сферою їх застосування, і забезпечують друкування розрахункових та інших звітних документів, здійснюють надання адміністративних послуг і враховуючи те, що Укрпатент та експерти займають монопольне становище на ринку даних послуг, оскільки на ринку відсутні будь які конкуренти, відповідно до Закону «Про ціни та ціноутворення» на дані послуги встановлюються фіксовані Урядом країни ціни.
Дана інформація також повністю скривається керівництвом Укрпатенту аби не вказувати наявні ціни на дані послуги (адміністративні).
На сайті Укрпатенту присутній «Перелік платних послуг Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», в якому вказані відповідні ціни. Даний перелік містить всі необхідні експертизи та дії відповідних працівників Укрпатенту, виконання яких є безпосереднім наданням «адміністративної послуги», що передбачена для видачі патентів і свідоцтва на об’єкти промислової власності.
Відповідно до вказаних цін, вартість проведення відповідних експертиз, (наданих адміністративних послуг) для однієї заявки на корисну модель складає не менше 20000 грн, при цьому керівництво Укрпатенту, за для отримання експертом мого відділу своєї ставки, передбачило для кожного виконання від 80 до 100 таких заявок на місяць (лише за перший квартал 2020 року було подано 11257 заяв — ред.), тобто останні 15 років, я щомісячно надавав, як експерт та суб’єкт господарської діяльності, «адміністративні послуги» на суму від 1 500 000 грн. до 2 000 000 грн.
Враховуючи те, що таку саму кількість роботи виконували і виконують приблизно 25-27 експертів, не важко розрахувати суму збитку, лише від нашого відділу. Вважаю, що щомісячно з рахунків підприємства зникає не менше 300 млн. грн (офіційний прибуток Укрпатенту в І кварталі 2020 року становив 58 888 тис. грн — ред.).
Відповідно до вищевикладеного...... після отримання підтвердження щодо кількості наданих «адміністративних послуг» Міністерство економічного розвитку і торгівлі, виконує розрахунок з Укрпатентом, сплачуючи гроші на рахунки, що зазначені у «ПОРЯДОК надання платних послуг Державним підприємством „Український інститут інтелектуальної власності“», що розміщений на сайті нашого підприємства, подальша судьба цих грошей мені не відома.
Також керівництво Укрпатенту повністю спростовує факт того, що експерти та працівники підприємства, які безпосередньо надають «адміністративні послуги» займають посади Державних службовців, але саме це і дає можливість керівництву здійснювати адміністративне управління цими працівниками, які є окремими об’єктами господарювання.
Все вищевикладене є порушенням наших Законів, але є і інша сторона медалі.
Україна, Росія та Беларусь, як країни засновники ООН, з 1970 р. е членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОIВ).
Україна є учасником таких міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, адміністративні функції яких виконує ВОІВ.:
Саме на підставі цих міжнародних договорів, в нашій країні здійснюється видача всіх охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.
Враховуючи це, зовсім не важко перевірити, які зобов’язання покладено на нашу країну відповідно до цих міжнародних угод.
Відповідно до умов кожної з цих Угод, Уряд України надав до штаб-квартири ВОIВ у Женеві, Гарантійні листи, де зазначено перелік гарантій, щодо дотримання всіх вище зазначених зобов’язань, що також легко перевірити. Оскільки, всі ці Угоди, були ратифіковані Верховною Радою України, не важко перевірити, в які Закони України, вони були введені.
I саме головне, вимоги ВОIВ, однакові для всіх країн, що є учасниками цієї організації. Росія, теж є членом цієї організації. Але діяльність їхніх відповідних підприємств (Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности) суворо регламентовано вище зазначеними міжнародними Угодами. У разі отримання інформації, про наші веселощі, вони будуть мати чудову нагоду звернутися як до ВОIВ так i міжнародних судів Із заявою про недотримання Україною своїх міждержавних зобов’язань та про визнання всіх охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, що видані в Україні, такими, що не набрали своєї юридичної чинності.
Але i це не все, власники цих охоронних документів, які будуть визнані такими, що не набрали своєї юридичної чинності звернуться до суду, саме на державу Україна із вимогою відшкодування нанесених їм збитків, оскільки саме держава, вступала до ВОIВ та гарантувала чинність отримання всіх цих охоронних документів.
Враховуючи все викладене, Укрпатент із моменту свого створення, відповідно до міждержавних зобов’язань України та до Закону «Про наукову і науково-технічну експертизу» та положення «Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи» був зобов’язаний підписувати з офіційно акредитованими експертами науково-технічної експертизи договори на проведення вищезазначених експертиз. Проведення кожної з експертиз, має відповідну ціну, що визначена Урядом України. І оплата праці експерта, залежить від кількості виконаних ним експертиз. Але Укрпатент приймає експертів безпосередньо на роботу (повністю порушуючи незалежність проведення даних експертиз), після цього експерти, відповідно до своєї посадової інструкції, проводять науково-технічні експертизи. Укрпатент надає звіт до Міністерства економічного розвитку і торгівлі про кількість, щомісячно виконаних експертиз та отримує повний розрахунок, по визначеній за кожну експертизу ціні.
За наявними у мене цінами за дані експертизи, щомісячно, організатори цієї схеми, кладуть собі в карман до 500 млн. грн. бюджетних грошей. Навіть оплата праці всіх працівників Укрпатенту здійснюється не з цих грошей.
Повне підтвердження зазначеної інформації надаю на власному прикладі.
Відповідно до наявних у мене документів, я 16 років був експертом Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) певного відділу та відповідно до посадової інструкції здійснював проведення експертиз , щодо оцінки патентоспроможності об’єктів промислової власності (винахід та корисна модель), проведення яких є єдиною умовою для надання експертного висновку, щодо патентоспроможності відповідного об’єкту і є підставою для видачі або не видачі патенту. Дані експертизи введені до законодавства відповідно до вимог «Паризької конвенції з охорони промислової власності», яка ратифікована в Україні у 1991 р. і її вимоги введені до відповідних Законів.
Видача Патентів України на винахід та корисну модель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та відповідно до п.1 ст. 16 експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи. Проведення таких експертиз в Україні регламентується Законом «Про наукову і науково-технічну експертизу», положенням «Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи».
Відповідно до п.4. цього Закону ... суб’єктами даної експертизи є замовники експертизи (міністерство) ... організатори експертизи (Укрпатент) та експерти.
Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи.
Відповідно до ст. 7 Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, та юридичні особи, статутом яких передбачено таку діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.
Тобто, експерт, що проводить дані експертизи повинен бути окремим суб’єктом даної експертизи, фізичною особою та мати державну акредитацію.
Повне підтвердження цього є у положенні «Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи». Дане положення розроблено саме на підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» та «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та інші. (п.1.2 даного Положення). А головне для мене зазначено у п.5
Відповідно до вищевикладеного можна зробити висновок, що згідно до посадової інструкції експерта Укрпатенту я безпосередньо здійснював ці науково-технічні експертизи, але я не маю жодного відношення до Державних експертів з науково-технічної експертизи. Я не проходив Державної акредитацію та не маю жодного документу, що дає право на проведення наукової та науково-технічної експертизи. Крім того, я безпосередньо був співробітником підприємства, що є організатором експертизи (Укрпатент), а повинен бути — окремим суб’єктом і що повністю порушує незалежність проведення даних експертиз.
Державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності.
Згідно з п. 5.2 Наказу міністерства освіти та науки від 12.01.2004 № 12 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 р. за № 110/8709 ) «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи» — Експертиза, проведена особами, які позбавлені права проведення наукової і науково-технічної експертизи, та підготовлені ними експертні висновки є недійсними.
Необхідний позов до суду з вимогою визнати всі проведені мною експертизи недійсними, а на підставі цього визнати всі Патенти України на винахід та корисну модель, що видані на підставі моїх експертиз, такими, що не набрали своєї юридичної сили. Судове рішення про визнання такої кількості Патентів України не чинними, може нарешті змусить, хоч когось, перевірити все зазначене мною.
Або ж позов, щодо захисту моїх прав експерта, що безпосередньо здійснював вищезазначені науково-технічні експертизи.
Або будь яким іншим способом змусити Державні органи розпочати розслідування цієї корупційної схеми.«
Звісно журнал вирішив перевірити зазначені факти. З цією метою були направлені відповідні журналістські запити до Мінекономіки.
Отримана відповідь від Мінекономіки дає неоднозначні висновки щодо діяльності Укрпатенту. З одного боку все виглядає законно та відповідно до вимог чинного законодавства. Але якщо враховувати, що Мінекономіки є зацікавленою стороною цієї діяльності Укрпатенту, то виникає ще багато додаткових запитань, які не спростовані.
Якщо поглянути на Перелік платних послуг ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (набрав чинності з 15 липня 2019 року), то лише надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів (за винятком креслень) на винахід або корисну модель (1 заявка) становить: 1 корисна модель — 4 320,00 грн (з ПДВ); 1 винахід 5 760,00 грн (з ПДВ). Це не рахуючи інші суміжні послуги, а якщо взяти приблизно кількість поданих заяв лише за І квартал 2020 року — 11 257 заяв, то не складними підрахунками отримаємо суму приблизно в 50 млн. грн, тобто ту суму, яка відповідає офіційному прибутку Укрпатенту за цей же квартал.
Але.... І таких «але» ще декілька... Це прорахунок був лише по одній послузі, а саме «надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів», тобто лише за оформлення заяв Укрпатент отримує суму, яка дорівнює офіційному прибутку підприємства, але навіть консультації щодо заявки будуть коштувати 720,00 грн (з ПДВ), і звісно без яких неможливо обійтись (додаткові 7-8 млн. грн). І так можна рахувати по інших послугах.
Звісно питання проведення аудиту діяльності Укрпатенту, в цьому випадку, могло дещо розкрити ситуацію, але знов виникають «але»... Аудит здійснюється «незалежним» аудитором, але який обирається самим керівництвом Укрпатенту, зокрема, є кілька перших сторінок звіту на сайті підприємства, яку проводила аудиторська фірма ТОВ «УПК-Аудит Лтд.».
Знову неоднозначні висновки і ще більше питань...
Можливо наші читачі зможуть допомогти встановити істину. Очікуємо повідомлень для продовження дискусії та звертаємо увагу правоохоронних органів та Рахункової палати на ці події.

AlertsSich

Поділиться в соціальних мережах: