Репост - крок до змін! Розкажіть друзям про журнал
Головна/Статті

Чи порушив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко законодавство при приватизації Готелю «Дніпро» буде з’ясовувати суд

Чи порушив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко законодавство при приватизації Готелю «Дніпро» буде  з’ясовувати суд - Корупціонер в Україні
74690

Для розуміння щодо виконання ФДМУ вимог законодавства при затвердженні протоколу аукціону не потрібно мати фахову юридичну освіту, але потрібно прочитати відповідні статті Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна (далі — Закон) та зіставити вимоги Закону з діями ФДМУ. Коротенько про затвердження протоколу ІА «Активні громадяни» вже писало у своїй статті «Подано позов на скасування наказу ФДМУ про затвердження результатів аукціону з продажу готелю «Дніпро».

ІСТОРІЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ АУКЦІОНУ.


29.07.2020 року Фондом державного майна України було прийнято наказ № 1268 «Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № UA-РS-2020-06-14-000010-3 з продажу об’єкта малої приватизації — державного пакета акцій розміром 100,0000 % статутного капіталу ПрАТ «Готель „Дніпро“», в якому зазначено: «Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами), НАКАЗУЮ : 1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № иА-Р8-2020-06-14-000010-3


12.06.2020 року о 18:06 орган приватизації Фонд державного майна УКРАЇНИ в електронній торговій системі розмістив інформаційне повідомлення про продаж об’єкта малої приватизації — державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» розміром 100,0000 % статутного капіталу зазначено:

Дата проведення аукціону: 15.07.2020.

Стартова ціна об’єкта для: — аукціону з умовами — 80 923 400,00 грн;

Розмір гарантійного внеску для: — аукціону з умовами — 8 092 340,00 грн;

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Стисло вимоги законодавства щодо участі в аукціоні


Відповідно до п.44. Порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432) «Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію...

Відповідно до ч. 1 статті 14. Закону Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації, визначені:

частиною сьомою цієї статті, — для об’єктів малої приватизації.

У ч. 7. статті 14 Закону заначено : «До заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються:

3) для потенційних покупців — юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань України — для юридичних осіб — резидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок, визначений частиною одинадцятою цієї статті;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.»

Хід подій щодо реєстрації переможця аукціону.


Для участі в аукціоні переможець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТЛЕНД» сплатив гарантійний та реєстраційний внески, подав відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів, що містила закриту цінову пропозицію на суму 711 111 111.00 ГРН. і яка була подана 14.07.2020 о 18:45:25 (відповідно інформації протоколу про результати електронного аукціону №UA-PS-2020-06-14-000010-3.

У розділі Реєстр цінових пропозицій, дата і час розкриття: 15.07.2020 16:52, учасник, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТЛЕНД» — «Документи» — викладені копії документів, які надало ТОВ «СМАРТЛЕНД» для участі в аукціоні, а саме:

— Платіжне доручення від 10.07. 2020 № 1648 про сплату гарантійного внеску у сумі — 8 092 340,00 грн;

— Заява від 10.07.2020 року;

— Платіжне доручення від 10.07.2020 № 1649 про сплату реєстраційного внеску у сумі — 944,60 грн;

— Згода від 10.07.2020 року;

— Довідка про бенефіціара і структура;

— Звітність, а саме Баланс ф № 1 — мс та ф№ 2 — мс на 31.12.2019 року.

— Витяг з ЄДР від 13.07.2020 року.

У розділі та в рядках: Реєстр цінових пропозицій, Дата і час розкриття: 15.07.2020 16:52, зазначено ТОВ «СМАРТЛЕНД» — остаточна пропозиція — 1 111 111 222,22 грн.

Тобто, ТОВ «СМАРТЛЕНД» переміг в аукціони запропонувавши найбільшу ціну у розмірі 1 млрд. 111 млн. 111 тис. 111 грн. 22 коп.


У Протоколі про результати електронного аукціону № UA-РS-2020-06-14-000010-311268 ціна продажу лоту без урахування ПДВ становить: 1 111 111 222.22 грн. коп. та зазначено Переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТЛЕНД».Знову вимоги законодавства щодо затвердження протоколу


Відповідно до п. 68. Порядку «Після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону орган приватизації затверджує та опубліковує протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі.

А тепер УВАГА — У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.


Відповідно до ч.10. ст. 14 Закону «Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом з доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини дев’ятої цієї статті».

Зазначений протокол після аукціону було оприлюднено оператором електронного майданчика та надіслано до ФДМУ.

Далі, як вбачається з Наказу від 29.07.2020 року № 1268 про затвердження протоколу, ФДМУ провів перевірку відповідності заяви та доданих до заяви документів і інформацію вимогам законодавства.

Про проведення перевірки переможця Дмитро Сенниченко зазначив 17 липня 2020 року на своїй сторінці у ФБ
Про що каже нам зміст ч.9 ст.14 Закону — «Орган приватизації з продажу об’єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів,... з потенційним покупцем, який:


не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;

не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом;

подав неправдиві відомості про себе.


Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення і ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.


Відповідно до п.67. Порядку «У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватизації завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону в електронній торговій системі».


Таким чином, ФДМУ затвердивши протокол — затвердив переможця аукціону ТОВ «СМАРТЛЕНД», затвердив ціну продажу 1 млрд. 111 млн. 111 тис. 111 грн. 22 коп.


І як вбачається з вимог законодавства України щодо затвердження протоколу, ФДМУ затвердив придбання зазначеного об’єкту приватизації ТОВ «СМАРТЛЕНД» за власні кошти.

ЧОМУ САМЕ ТАКИЙ ВИСНОВОК — ЗА ВЛАСНІ КОШТИ?


Відповідно до ч.1. ст. 23 Закону «Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону»

Далі відповідно до ч. 4. ст. 23 Закону «У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до статті 8 цього Закону»


Та ще, відповідно до ч.13. ст. 14 Закону «Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.


ВИСНОВОК: Переможець ТОВ «СМАРТЛЕНД» подав документи та інформацію тільки відносно себе, про кредитора та про залучення коштів інформація відсутня та ФДМУ перевірив всі поданні документи тільки відносно цього товариства та відповідність тільки цього товариства вимогам ст. 8 Закону. Тому висновок — ФДМУ затвердив придбання готелю «Дніпро» ТОВ «СМАРТЛЕНДом» за власні кошти.


Ми всі бачимо, що існують дуже прості та зрозумілі вимоги законодавства до ПРОЗОРО та до ФДМУ при організації, проведення аукціону та при затвердженні протоколу.


АЛЕ, АЛЕ, АЛЕ — давайте тепер ми разом перевіримо заяву, додані документи та інформацію, які надав переможець та зробимо деякі висновки.


Нагадую, що у розділі Реєстр цінових пропозицій, дата і час розкриття: 15.07.2020 16:52, учасник, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТЛЕНД» — «Документи» — викладені копії документів, які надало ТОВ «СМАРТЛЕНД» для участі в аукціоні, а саме:


— Платіжне доручення від 10.07. 2020 № 1648 про сплату гарантійного внеску у сумі — 8 092 340,00 грн.;

— Заява від 10.07.2020 року;

— Платіжне доручення від 10.07.2020 № 1649 про сплату реєстраційного внеску у сумі — 944,60 грн.;

— Згода від 10.07.2020 року;

— Довідка про бенефіціара і структура;

— Звітність, а саме Баланс ф № 1 — мс та ф№ 2 — мс на 31.12.2019 року.

— Витяг з ЄДР від 13.07.2020 року.

ПРО ЩО МОЖЛИВО ДІЗНАТИСЯ З НАДАННИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ.


Форма звітності 1-мс та 2-мс відповідно до Національного положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» застосовується лише мікропідприємствами та свідчить про те, що ТОВ «СМАРТЛЕНД» на кінець 2019 року відносився до мікропідприємства. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів — до 350 тисяч євро (по курсу НБУ 27,52 = 9,632 млн. грн.);

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро (по курсу НБУ 27,52 = 19,264 млн. грн.);

середня кількість працівників — до 10 осіб.

Тобто, як вбачається з критеріїв визначення мікропідприємства, яким є ТОВ «СМАРТЛЕНД», зазначене товариство не в змозі було за власні кошти сплатити навіть стартову ціну — 80 923 400,00 грн., не кажучи про закриту пропозицію, яка подається до аукціону, а за переможну ціну я вже мовчу — бо це 1 млрд. 111 млн. грн. та ще не в змозі було отримати і кредитні ресурси на зазначену переможну суму (недостатньо вартості активів).

Тільки виходячи з форм звітності, наданих на аукціон ТОВ «СМАРТЛЕНД», напрошується єдиний наявний висновок про необхідність залучення коштів, за рахунок якогось дива, для участі та для перемозі у цьому аукціоні.

А що по факту діяльності відповідно до наданої звітності:

-балансова вартість активів становила (рядок 1300) — 5,553 млн. грн.;

-залишки на рахунках банку (рядок 1165) — 0,153 млн. грн.;

-поточні зобов’язання (рядок 1695) — 2,582 млн. грн.;

-чистий дохід від реалізації (рядок 200) — 8,197 млн. грн.;

-разом витрати (рядок 2285) — 7,384 млн. грн.;

-чистий прибуток (рядок 2350) — 0,667 млн. грн.

Відповідно до даних фінансової звітності явно видно, що у ТОВ «СМАРТЛЕНД» відсутня можливість не тільки придбати об’єкт приватизації за власні кошти, але відсутня можливість сплатити власними коштами гарантійний внесок 8 092 340,00 грн. та тому вбачається використання позичених коштів, тобто придбання за рахунок залучених коштів, відповідно ст. 23 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі — Закон).

Відповідно до витягу з ЄДР та Довідки кінцевими бенефіціарами зазначеного товариства є :

— Терещук Максим Миколайович, м. Київ, вул. Градинська,18 кв. 78 з часткою 17,71%

та

— Ігунін Олексій Олександрович, м. Київ, вул. Здолбунівська,13 кв. 382 з часткою 82,29 %.

Розмір статутного капіталу на 02.08.2013 року становив 11,302 млн. грн., але відпоідно до ф. 1 власний капітал на кінець 2019 року становив вже усього 2,970 млн. грн. та залишкова вартість основних засобів складала вже усього 4,669 млн. грн.

Знову нагадую, що ТОВ «СМАРТЛЕНД», відповідно до зазначеного протоколу та по інформації про хід аукціону, зробило 14.07.2020 о 18:45:25 закриту цінову пропозицію на суму 711 млн. 111 тис. 111 грн.


Таким чином, по наданим документам ТОВ «СМАРТЛЕНД» для участі в аукціоні та по розміру гарантійного внеску, по розміру стартової ціни і по розміру закритої цінової пропозиції, не в змозі сплатити зазначених платежів власними коштами, а лише за рахунок залучених (позичених) коштів товариством. При цьому, виходячи з чистого доходу та вартості активів, у товариства відсутня і можливість залучити позику в зазначених розмірах для сплати закритої цінової пропозиції так і для сплати гарантійного внеску.


Мало того, сам Дмитро Сенниченко у своєму повідомленні від 17.07.2020 року на ФБ чітко визначає, що переможець не має власних коштів та буде залучати кошти і що ці кошти потрібно перевірити. Це добре, але як же оприлюднення документів про кредитора, оприлюднення кредиторської угоди, як же вимоги Закону та як же пряма заборона на затвердження протоколу у разі відсутності.

На інші «дурниці», про що пише Дмитро Сениченко — інвесткапітал; інвестор, який виграв аукціон — хоча це по Закону покупець; якщо раптом з’ясується, що переможець аукціону — росіянин, або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження —по документам ТОВ «СМАРТЛЕНДА» відсутні росіяни — не потрібно звертати увагу, бо це пише Дмитро Сенниченко.

Мені здається, що цей пост є «явка з повинною» для Дмитра Сенниченко, щодо навмисного невиконання вимог законодавства у сфері приватизації.


Тоді виникає питання про залучення кредитора. І Закон каже — це можливо, але у двох статтях Закону зазначені при цьому прості вимоги — подати документи про кредитора, відповідно до вимог законодавства, кредитну угоду та Закон зобов’язує ФДМУ перевірити зазначені документи та перевірити кредитора на відповідність критеріям, зазначеним у ст. 8 Закону. Саме це передбачено ч. 4 ст.23 та ч. 13 ст. 14 Закону.

А далі, знову нагадую зміст ч.9 ст.14 Закону — «Орган приватизації з продажу об’єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів,... із потенційним покупцем, який:

не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;

не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом;

Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення і ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.


Відповідно до п.67. Порядку «У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватизації завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу».


Саме порушення вимог законодавства з боку Дмитра Сенниченко щодо оприлюднення інформації про кредитора викликало у суспільстві багато чуток про кошти, про їх походження, якими буде сплачено за готель «Дніпро» та привело до напруження серед патріотів

До мене звернувся голова Громадської ради при ФДМУ Едуард Леонов, як до фахівця, з проханням надати допомогу групі учасників бойових дій в роз’ясненні положень закону щодо вимог до переможця та щодо перевірки переможця і походження його коштів.

Коли ці люди побачили, що в законі у двох статтях дуже просто зазначено про вимоги та порядок дій у разі використання залучених коштів, вони вирішили піти до суду з метою оскаржити дії ФДМУ та для того, аби змусити ФДМУ оприлюднити, як того вимагає Закон, інформацію про кредитора, про походження коштів та перевірити кредитора на відповідність вимогам ст. 8 Закону — ТОБТО, З МЕТОЮ ДОБИТИСЯ ДІЙСНО ПРОЗОРОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ. Тепер слово за судом.

Про мету звернення до суду учасників бойових дій та інвалідів війни у відео оглядах :

Ще треба звернути увагу на перше поздоровлення Президента15.07.2020 року на сторінці ФБ (www.facebook.com/zelenskiy95) з приводу продажу готелю Дніпро —, яке починалося зі слів — «Велика приватизація розпочата».


У своїй статті «Продаж Готелю ДНІПРО почнеться з ціни 80 млн. грн. ($3,2 млн)» я навів факти, як Дмитро Сенниченко вводив в оману інвесторів та громадян України стосовно продажу ПрАТ «Готель Дніпро» по причині нерозуміння законодавства про приватизацію. Також, його друг з «соросят» Олексій Гончарук, коли був Прем’єр-міністром, вторив цьому бовдуру голові ФДМУ, що ПрАТ «Готель «Дніпро» є об’єктом великої приватизації.

Але, ФДМУ своїм наказом № 481 від 16.03.2020 року прийняв рішення про приватизацію державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ «Готель «Дніпро», як об’єкта малої приватизації.


Пане Президент, продаж готелю Дніпро — це мала приватизація.

Далі помилку Президента виправили


Зараз це повідомлення під назвою «Реальна приватизація стартувала», але всі ці помилки не сховаєш, а Ви, пане Президент — обличчя нашої України.

Пане Президент, не слухайте Дмитра Сенниченко, коли готуєте виступ щодо приватизації, бо він сам мало що розуміє в приватизації. Соромно чути від Вас, коли Ви в травні на прес-конференції почали розповідати про середню приватизацію. Законодавством в Україні встановлено тільки велика та мала приватизація та готель Дніпро відноситься до малої приватизації. Все, крапка.

Тепер міркую, що пан Президент буде робити, коли визнають, що при проведенні приватизації готелю «Дніпро» ФДМУ порушив низку вимог законодавства.

Президенту, Верховній Раді та КМУ пора вже поставити питання про звільнення з керівництва ФДМУ цих представників «соросят», які не розуміють законодавство про приватизацію, вводять в оману інвесторів та громадян, які порушують вимоги законодавства, що може завдати шкоду Державі у величезних розмірах.ІНВЕСТОРИ, БУДЬТЕ ОБРЕЖНІ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ВІД «НОВИХ ОСІБ» ФДМУ!!!

Тому, громадяни, слідкуйте за приватизацією, бо це не тільки розвиток Держави та збільшення інвестицій, а як вбачається ще може бути джерелом шкоди Державі та інтересам громадян.

Треба нам контролювати дії влади, не давати їм можливості порушувати законодавство та права громадян, знати та боротися за свої конституційні права, за прозору приватизацію, за надходження до бюджету та боротися проти свавілля чиновників.


Чи стане громадянин джерелом влади залежить від кожного з нас.


Качур Д. М. , член Громадської ради при ФДМУ

голова Правління ГО «Офіцери, громадяни, вільна Україна»


Поділиться в соціальних мережах: