Репост - крок до змін! Розкажіть друзям про журнал
Головна/Статті

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко незаконно затвердив протокол аукціону по Готелю «Дніпро», здається, НБУ теж в «схемі».

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко незаконно затвердив протокол аукціону по  Готелю «Дніпро», здається, НБУ теж в «схемі» - Корупціонер в Україні
70890
Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко своїми протиправними діями намагається сховати дійсно кінцевого власника Готелю «Дніпро» та джерела коштів на придбання, що може призвести до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отриманих без сплати податків або отриманих від країни агресора.
Відповідно до вимог законодавства ФДМУ перед затвердженням протоколу повинен перевірити надану переможцем заяву, інформацію та доданні до неї документи та у разі, якщо переможець не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом, ФДМУ зобов’язаний не затверджувати протокол електронних торгів (ч. 9 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Переможцем став ТОВ «СМАРТЛЕНД» і як з’ясувалося по наданій звітності — товариство є мікропідприємством. При чистому доході за 2019 рік у розмірі 8 197 тис. грн., при отриманому чистому прибутку 667 тис. грн. та при балансовій вартості активів 5 553 тис. грн. стає зрозумілим, що товариство не мало змоги за власні кошти сплатити гарантійний внесок у розмірі 8 092 340,00 грн., сплатити закриту цінову пропозицію у розмірі 711 млн. 111 тис. 111 грн. та сплатити остаточну пропозицію у розмірі 1 111 111 222, 22 грн., тому вбачалося використання позичених коштів, тобто придбання за рахунок залучених коштів, відповідно ст. 23 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі — Закон). АЛЕ ФДМУ цього не зміг зрозуміти.
26.08.2020 року АТ «РВС БАНКУ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 10.09.2020 року, в яких 3-є питання порядку денного та проект рішення — надання згоди щодо відкриття відновлюваної кредитної лінії ТОВ «СМАРТЛЕНД» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (код 41931047).
25.08.2020 року АТ «БАНК СІЧ» оприлюднив повідомлення про прийняте рішення надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії під заставу майнових прав за Договором банківського вкладу у сумі 1 050 000 тис. грн. терміном на 10 років, розмір процентної ставки 9,00% річних.
26.08.2020 року АТ «БАНК СІЧ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 16.09.2020 року, в яких 4-є питання порядку денного та проект рішення — схвалити значні правочини, а саме кредитний договір від 26.08.2020 року з ТОВ «СМАРТЛЕНД».
Таким чином, вищезазначена інформація АТ «РВС БАНКУ» та АТ «БАНК СІЧ» підтвердила залучення ТОВ «СМАРТЛЕНД» запозичених коштів для придбання об’єкту приватизації, яка була опублікована 25 та 26 серпня 2020 року.
Відповідно до виписок по банківському рахунку ФДМУ ТОВ «СМАРТЛЕНД» сплатив за акції 10, 11 та 14 вересня 2020 року з рахунку відкритого у АТ «БАНК СІЧ».
По інформації НБУ АТ «РВС БАНК» та АТ «БАНК СІЧ» у серпні-вересні 2020 року отримали кредити рефінансування майже на 600 млн. грн. Тому виникає питання по використанню коштів НБУ та участі самого НБУ для застосування «схеми прокладок» для придбання готелю «Дніпро» з невідомим кінцевим власником. При чисельних зверненнях до НБУ стосовно перевірки видачі «фіктивного» кредиту ТОВ «СМАРТЛЕНД», стосовно проведення моніторингу депозиту від ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» поки від НБУ мовчання. Так може для придбання готелю використали державні кошти від НБУ?
ФАКТ НАЯВНОСТІ КРЕДИТОРІВ ВСТАНОВЛЕНО !!!
Ці факти свідчать доказом протиправних дій Голови ФДМУ, який всупереч вимогам ч.9 ст.14 Закону затвердив 29.07.2020 року протокол аукціону при відсутності документів щодо кредитора та без перевірки кредитора по ст. 8 Закону.
Нагадую, що документи щодо кредитора переможець зобов’язаний був надати разом зі своєю заявою на участь в аукціоні. Відповідно до ч.10. ст. 14 Закону «Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом з доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини дев’ятої цієї статті».
Відповідно до п. 68 Порядку «У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону».
Тобто, законодавством не передбачено отримання додаткових документів від переможця після аукціону, а перевіряються електроні копії документів наданих переможцем до аукціону.
А про вимогу надання документів щодо кредитора та надання погодження кредитора заначено у ч. 13 ст. 14 Закону — «придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Звертаю увагу, у Законі написано — бажає розглянути у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Також, у ч. 1. Ст.23 Закону заначено «Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців» та у ч. 4 цієї статті зазначено — «У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону». Тобто, підтвердження того, що кредитор погоджується надати фінансування у разі, коли учасника буде обрано переможцем, але ніяк не після обрання.
В листах ФДМУ від 22.09.20202 № 10-21-18943 та від 09.10.2020 № 10-21-20663 Дмитро Сенниченко та Тарас Єлейко зазначили про затвердження 29.07.2020 року наказом № 1268 протоколу аукціону після перевірки документів, які були подані переможцем аукціону разом з заявою на сайті ПРОЗОРО. Але там були відсутні документи щодо кредиторів та відсутнє документальне підтвердження про наміри кредитора надання фінансування, як того вимагає ч. 13 ст.14 та ч. 4 ст. 23 Закону.
Зміст листа Управління економічної безпеки ФДМУ від 28.07.2020 № 23-1-218 свідчить про перевірку тільки документів ТОВ «СМАРТЛЕНД». Звертаю увагу на те, що ФДМУ у своїх зверненнях до СБУ, СВРУ, ДПСУ та ДФСУ просив перевірити тільки ТОВ «СМАРТЛЕНД». У відповідях ДПСУ та ДФСУ не надали ніякої інформації стосовно перевірки ТОВ «СМАРТЛЕНД», СВРУ заначило щодо відсутності фактів не відповідності ТОВ «СМАРТЛЕНД».
СБУ у своєму листі, яке було зареєстровано у ФДМУ 30.07.2020 за № 12/15133, зазначило про збільшення статутного капіталу з 10 тис. грн. до 11,3 млн. грн. при відсутності відомостей про реальні джерела походження цього капіталу та надало застереження, що уникнення порушень по ст. 8 Закону можливе за умови проведення відповідних заходів фінансового моніторингу.
У службовій записці від 12.08.2020 № 40-1631 (Протокол затверджено 29.07.2020 року) Владислав Данилишин повідомляє про повідомлення від ТОВ «СМАРТЛЕНД» 06.08.2020 № 37/20 щодо кредиторів АКБ «Індустріалбанк» та АТ «МЕГАБАНК». Далі, Владислав Данилишин у службовій записці від 14.08.2020 № 40-1650 повідомляє, що придбання пакету акцій планується здійснити також за рахунок коштів, залучених від АТ «БАНК СІЧ» та просив провести перевірку АТ «Банк СІЧ» до 12:00 цього ж дня. Управління економічної безпеки листом від 14.08.2020 № 23-233 повідомило про перевірку АТ «БАНК СІЧ» по отриманим відповідям на запити.
Але, на запит Дмитра Качура від 21.09.2020 № 2 щодо надання запитів ФДМУ та відповідей відносно перевірки АТ «Банку СІЧ» у листі від 28.09.2020 № 10-23-19195 ФДМУ надав інформацію про відсутність документів для перевірки Фондом кредитора АТ «Банк СІЧ».
У ФДМУ відсутні документи для перевірки кредитора.
АЛЕ ФДМУ прийняв рішення 29.07.2020 року про затвердження зазначеного протоколу при відсутності документів стосовно кредиторів покупця та при відсутності погодження кредитора надати відповідний обсяг фінансування, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом та не провів перевірку кредитора на відповідність вимогам ст. 8 Закону і, як вбачається, не провів перевірку кредитора і на цей час, та не має документів для перевірки.
ВИСНОВОК ЯВНИЙ ТА ЗРОЗУМІЛИЙ — ДМИТРО СЕННИЧЕНКО ЗАТВЕРДИВ ПРОТОКОЛ АУКЦІОНУ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Як вбачається з вищевикладеного, Дмитро Сенниченко через порушення законодавства намагається: «узаконити» використання «схем» при приватизації; «узаконити» використання «прокладок» на аукціоні на «ПРОЗОРО»; «узаконити» використання банків, як «прокладок» для сплати за об’єкт приватизації та які не пройшли перевірку; використання «схеми» по приховуванню дійсного кредитора (через поручительство по кредиту) та по приховуванню дійсного власника по купівлі об’єкту приватизації, якій не перевіряється по вимогам ст.8 Закону; «кришує» «схему» використання коштів невідомого джерела та невідомого походження для придбання об’єкту приватизації , що може бути пов’язано з легалізацією через приватизацію «брудних коштів».
При цих порушеннях законодавства існує загроза використання «брудних» коштів, коштів здобутих злочинним шляхом або коштів держави агресора для придбання об’єкту приватизації. При цьому виникає загроза, що кінцевим власником готелю «Дніпро» може стати представник країни агресора або якесь злочинне бізнес-угрупування.
І ВСЕ ЦЕ ДМИТРО СЕННИЧЕНКО НАЗИВАЄ ПРОЗОРОЮ ПРИВАТИЗАЦІЄЮ.
Пане Президент, саме Вас Дмитро Сенниченко втягнув в усі ці «схеми» по приватизації Готелю «Дніпро». Але від ВАС теж мовчання.
Президенту, Верховній Раді та КМУ пора вже поставити питання про звільнення з керівництва ФДМУ цих бовдурів та «схематозників», які не розуміють законодавство про приватизацію, вводять в оману інвесторів та громадян, які нахабно порушують вимоги законодавства, що може завдати шкоди Державі та громадянам
ІНВЕСТОРИ, БУДЬТЕ ОБРЕЖНІ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ВІД «НОВИХ ОСІБ» ФДМУ!!!
Про чисельні порушення при приватизації готелю «Дніпро» вже багато статей і їх можна знайти на сторінка ІА «Активні громадяни» та Всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні».
Тому, громадяни, слідкуйте за приватизацією, бо це не тільки розвиток Держави та збільшення інвестицій, а як вбачається ще може бути джерелом шкоди Державі та інтересам громадян.
Треба нам контролювати дії влади, не давати їм можливості порушувати законодавство та права громадян, знати та боротися за свої конституційні права, за прозору приватизацію, за надходження до бюджету та боротися проти свавілля чиновників.

Чи стане громадянин джерелом влади залежить від кожного з нас.

І почніть з малого — залишайте коментарі, думки та свої враження від прочитаного

#ФДМУ #ДмитроСенниченко #ГотельДніпро #НБУ #ПРОЗОРО
Поділиться в соціальних мережах: