Репост - крок до змін! Розкажіть друзям про журнал
Головна/Статті

Дмитро Сенниченко нахабно протягує «схему прокладок» при приватизації Готелю «Дніпро»

Дмитро Сенниченко нахабно протягує «схему прокладок» при приватизації Готелю «Дніпро» - Корупціонер в Україні
69800

Дмитро Сенниченко своїми протиправними діями намагається сховати дійсно кінцевого власника придбаного об’єкту приватизації, що може призвести до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отриманих без сплати податків або отриманих від країни агресора.

У статтях — «Чи порушив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко законодавство при приватизації Готелю „Дніпро“, буде з’ясовувати суд» та «Дмитро Сенниченко порушив законодавство при приватизації Готелю «Дніпро», про що свідчить інформація «РВС Банку» я ретельно висвітлив невідповідність дій Дмитра Сенниченко вимогам законодавства, а саме протиправність дій ФДМУ при затвердженні протоколу аукціону при приватизації готелю «Дніпро».

СТИСЛО ПРО СУТЬ ПОРУШЕНЬ З БОКУ ДМИТРА СЕННИЧЕНКО

Відповідно до вимог законодавства ФДМУ перед затвердженням протоколу повинен перевірити надану переможцем заяву, інформацію та доданні до неї документи та у разі, якщо переможець не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом, ФДМУ повинен не затверджувати протокол електронних торгів.

Щодо поданих документів — переможцем став ТОВ «СМАРТЛЕНД», до того ж — мікропідприємство. При чистому доході за 2019 рік у розмірі 8,197 млн. грн., при отриманому чистому прибутку 0,667 млн. грн. та при балансовій вартості активів 5,553 млн. грн. стає зрозумілим, що товариство не має змоги за власні кошти сплатити гарантійний внесок у розмірі 8,092 млн. грн., закриту цінову пропозицію у розмірі 711 млн. 111 тис. 111 грн. та остаточну пропозицію у розмірі 1 млрд. 111 млн. 111 тис. 222 грн., тому вбачається використання позичених коштів, тобто придбання за рахунок залучених коштів, відповідно ст. 23 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (надалі — Закон).

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД АТ «РВС БАНК» та АТ «БАНК СІЧ» ПІДТВЕРДИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ ТОВ «СМАРТЛЕНД»

26.09.2020 року АТ «РВС БАНКУ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 10.09.2020 року, в яких 3-є питання порядку денного та проект рішення — надання згоди щодо відкриття відновлюваної кредитної лінії ТОВ «СМАРТЛЕНД» та отримання забезпечення у вигляді майнових права на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (код 41931047) на загальну суму, яка перевищує 50% вартості активів Банку (вартість активів 1 070 624 тис. грн.).

25.08.2020 року АТ «БАНК СІЧ» оприлюднив повідомлення про прийняте рішення надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії під заставу майнових прав за Договором банківського вкладу у сумі 1 050 000 тис. грн. терміном на 10 років, розмір процентної ставки 9,00% річних фіксована (вартість активів 2 109 397 тис. грн. та співвідношення кредиту та активів складає 49,77726%). 26.09.2020 року АТ «БАНК СІЧ» оприлюднює повідомлення щодо загальних зборів 16.09.2020 року, в яких 4-є питання порядку денного та проект рішення — схвалити значні правочини, а саме кредитний договір від 26.08.2020 року з ТОВ «СМАРТЛЕНД», депозитний договір та договір застави майнових прав з майновим поручителем, згідно з якими майновим поручителем розміщено грошові кошти на вклад для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «СМАРТЛНЕНД» за укладеним договором щодо відкриття відновлюваної кредитної лінії ТОВ «СМАРТЛЕНД» та отримання забезпечення у вигляді майнових права на грошові кошти майнового поручителя.

Таким чином, вищезазначена інформація АТ «РВС БАНКУ» та АТ «БАНК СІЧ» підтвердила залучення ТОВ «СМАРТЛЕНД» запозичених коштів для придбання об’єкту приватизації.

Все крапка — придбання Готелю «Дніпро» відбудеться за залученні кошти, по яким остаточні рішення банків будуть прийняті тільки 10-го та 16-го вересня 2020 року.

ФАКТ НАЯВНОСТІ КРЕДИТОРІВ ВСТАНОВЛЕНО !!!

Саме ці факти свідчать доказом протиправних дій посадових осіб ФДМУ, які всупереч вимогам ч.9 ст.14 Закону затвердили протокол аукціону («Орган приватизації з продажу об’єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів,... з потенційним покупцем, який: не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом).

Нагадую, що ці документи щодо кредитора переможець зобов’язаний був надати разом зі своєю заявою на участь в аукціоні. Відповідно до ч.10. ст. 14 Закону «Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом з доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини дев’ятої цієї статті».

Відповідно до п. 68. Порядку "У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

Всім зрозуміло про електронні копії документів, наданих учасником, який став переможцем.

А про вимогу надання документів щодо кредитора та погодження кредитора заначено у ч. 13 ст. 14 Закону — «придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону.

Звертаю увагу, у Законі написано — кредитор до аукціону має розглянути можливість надання кредиту у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону.

Також, у ч. 1. Ст.23 Закону заначено «Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців» та у ч. 4 цієї статті зазначено — «У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону».

Тобто, підтвердження, що кредитор погоджується надати фінансування у разі коли буде обрано переможця, але ніяк не після обрання.

ЩОДО ВИДАЧІ КРЕДИТІВ ТОВ «СМАРТЛЕНД».

АТ «Банк Січ» видає кредит у сумі 1 050 000 000,00 грн. під 9% річних.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» — ст.48 «Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку» та ст. 49 «Банк зобов’язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників».

Відповідно до п. 147 Постанови Правління НБУ від 11.06.2018 № 64 — Банк, ухвалюючи рішення щодо надання кредиту здійснює аналіз інформації та проводить всебічну оцінку ризиків. Банк під час схвалення кредитного рішення враховує такі фактори: мету отримання кредиту та джерела його погашення; кредитну історію і поточну платоспроможність боржника, виходячи з фінансових тенденцій попередніх періодів та прогнозів руху грошових коштів за різними сценаріями; життєздатність бізнес-моделі боржника — юридичної особи, а також наявність у нього достатньої компетенції та ресурсів для її реалізації; практичний досвід здійснення боржником господарської діяльності, стан галузі економіки, у якій здійснює свою діяльність боржник, та його позицію в ній;

Відповідно до Постанови НБУ від 30.06.2016 № 351 — п. 13 2) своєчасності та повноти виявлення кредитного ризику, який, зокрема, передбачає, що під час оцінки кредитного ризику за активом банк ураховує:

наявну інформацію про боржника/контрагента, у тому числі публічну; інформацію щодо зловживань і шахрайства; репутацію боржника/контрагента; якість менеджменту;

мету проведення боржником кредитної операції та її відповідність профілю його господарської діяльності;

макро- та мікроекономічні фактори, що впливають на фінансовий стан та/або бізнес-діяльність боржника/контрагента, поточний стан економіки, стан галузі;

прогноз макро- та мікроекономічних факторів, ринкових умов, що впливають на майбутні умови діяльності боржника/контрагента та можуть погіршити його здатність виконувати свої зобов’язання перед банком;

надійність та стабільність платоспроможності боржника/контрагента, що, зокрема, підтверджується результатами аналізу його платоспроможності за останні кілька років, надійності та стабільності бізнесу;

Відповідно до Додатку № 2 — Документація про прийняття рішення щодо надання кредиту:

2) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;

Таким чином, при видачі кредиту повинен бути бізнес-план або ТЕО, висновок щодо кредитоспроможності боржника, джерело погашення кредиту поточну платоспроможність боржника, виходячи з фінансових тенденцій попередніх періодів та прогнозів руху грошових коштів за різними сценаріями на та прогноз факторів, які можуть вплинути на діяльність боржника.

Також, відповідно до Постанови НБУ від 17.08.2012 № 346 — п.п.3.3 «Ознаками здійснення банком ризикової діяльності, зокрема, можуть бути:

здійснення банком операцій (прямо або опосередковано), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу)».

ТОВ «СМАРТЛЕНД», виходячи з його фінансової звітності, отримує кредити для сплати по договору № 173 від 14.08.2020 року державного пакету акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» у кількості 80 923 400 штук по ціні продажу на аукціоні у сумі 1 111 111 222,22 грн. Дохід ТОВ «СМАРТЛЕНД» по придбаним акціям буде у вигляді дивідендів. Тому у бізнес-плані або ТЕО для отримання кредиту ТОВ «СМАРТЛЕНД» повинен був надати розрахунки по погашенню відсотків по кредиту та кредиту від власної діяльності та від суми дивідендів за наслідками діяльності ПрАТ «Готель «Дніпро».

Відповідно до наданої звітності ТОВ "СМАРТЛЕНД за 2019 рік:

-балансова вартість активів становила (рядок 1300) — 5 553,0 тис. грн.;

-залишки на рахунках банку (рядок 1165) — 153,0 тис. грн.;

-поточні зобов’язання (рядок 1695) — 2 582,0 тис. грн.;

-чистий дохід від реалізації (рядок 200) — 8 197,0 тис. грн.;

-разом витрати (рядок 2285) — 7 384,0 тис. грн.;

-чистий прибуток (рядок 2350) — 667,0 тис. грн.

Таким чином, чистий дохід у 2019 року становив 8 млн. 197 тис. грн. та чистий прибуток 667 тис. грн.

Відповідно до наданої звітності ПрАТ «Готель «Дніпро» за 2019 рік:

-балансова вартість активів становила (рядок 1300) — 249 415,0 тис. грн.;

-залишки на рахунках банку (рядок 1165) — 4 599,0 тис. грн.;

-поточні зобов’язання (рядок 1695) — 5 864,0 тис. грн.;

-чистий дохід від реалізації (рядок 2000) — 56 753,0 тис. грн.;

-разом операційні витрати (рядок 2550) — 58 231,0 тис. грн;

-чистий прибуток (рядок 2350) — 284,0 тис. грн.

АТ «Банк Січ» видає кредит у сумі 1 050 000 000,00 грн. під 9% річних. Відсотки за рік будуть становити 94 500,0 тис. грн., в місяць 7 875,0 тис. грн. і це сума лише відсотків. Але по останній фінансовій звітності ТОВ «СМАРТЛЕНД» та ПрАТ «Дніпро» вони мають разом чистий прибуток у сумі 951 тис. грн. Майже при складанні чистого доходу (обороту) обох підприємств (без сплати витрат взагалі) отримаємо річну суму 64 950,0 тис. грн.

Таким чином — навіть чистого доходу обох підприємств не вистачає на покриття навіть відсотків по кредиту, а за покриття кредиту із чистого прибутку взагалі не має мови.

Далі треба, як того вимагає законодавство, врахувати ще кризу у готельному та туристичному бізнесі.

ТАКИМ ЧИНОМ, ТОВ «СМАРТЛЕНД» не здатен буде виконувати свої зобов’язання перед банком і це усвідомлює банк, але видає «фіктивний», без економічного сенсу, ризиковий кредит.

Ризики по цим кредитам банки зменшують наданням кредиту під заставу майнових прав на грошові кошти майнового поручителя та як зрозуміло, відразу зобов’язання перед банком будуть виконуватися за рахунок поручителя та тим самим вимоги по кредиту перейдуть до Поручителя.

Тобто, де — факто кредитором ТОВ «СМАРТЛЕНД» є поручитель, бо банки використовуються, як «прокладки», для отримання переможцем аукціону залучених коштів, тобто як «фіктивний» кредитор, в зв’язку з тим, що відразу видають кредити, які можуть бути повернутими тільки за рахунок застави, а саме грошових коштів поручителя і якому будуть передані кредитні вимоги.

Але при цьому, поручитель не перевіряється по вимогам ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

А далі, як один із сценаріїв, ТОВ «СМАРТЛЕНД» після переходу кредитних вимог до Поручителя наддасть в заставу акції об’єкту приватизації, які потім перейдуть до поручителя і таким чином, поручитель стане не провіреним по вимогам законодавства власником об’єкту приватизації.

А ХТО ЦЕЙ ПОРУЧИТЕЛЬ, ЯКІЙ МАЄ ВІЛЬНИМИ ТА НЕ ПОТРІБНИМИ МАЙЖЕ 1 МЛРД 111 МЛН. ГРН.

З повідомлення АТ «РВС Банку» поручителем є ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» (код 41931047). Тобто, це товариство розміщує на депозитах більше 1 111 000 000,00 грн. на термін (по інформації АТ «Банк СІЧ») 10 років та відразу готове до їх втрати за поручительством по зобов’язанням ТОВ «СМАРТЛЕНД» перед банками.

Мені відомо, що ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» відзначилося тим, що є фігурантом у низці кримінальних проваджень, наприклад № 42017100000001449 від 17.11.2017р., № 32019100000000630 від 06.11.2019р. та№ 32019100000000680 від 06.12.2019 р., які пов’язані з несплатою податків, учасник схеми по мінімізації податків та конвертації грошових коштів. Ці данні можливо з’ясувати з ухвал суду за посиланням:

Відповідно до однієї з ухвал по кримінальному впровадженні накладено арешт на майно та рахунки цього товариства та не знято арешт до цього часу.

Про деякі аспекти діяльності цього товариства є можливість дізнатися зі статті «Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну» на сторінках Інформ Агентства Українскі національні новини та Видання EXPRO.

ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» зареєстровано 08.02.2018 року кінцевими власниками якого були до 23.10.2018 року — Терлецький О.В, Вінницька обл., Ямпільській район, с. Миронівка, вул. Кошового,27 та Захарченко Л. Ю., Полтавська обл, Лубенський район, с. Величківка, вул Центральна, 9 кв.2.

З 23.10.2018 року кінцевим власником став Кривенко О.М. та керівником Кривенко О. Л.

По даним сайту monitor.iplex.com.ua — Терлецький О.В є кінцевим власником 197 підприємств та Захарченко Л. Ю є кінцевим власником 59 підприємств. Складається враження, що минулі власники були у статусі «зіц-председателів».

Таким чином, два громадянина сільської місцевості утворили потужного газотрейдера, а потім чоловік та жінка купили це підприємство та мають вільні кошти у розмірі не менш 1 111 000 000,00 грн., які спокійно віддають на погашення кредитів за ТОВ «СМАРТЛЕНД», узятих для придбання акцій готелю, який дає за рік прибуток 284 тис.грн.

По даним Економічної правди ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» -«крупный импортер газа — с начала года компания импортировала почти 90 млн. куб. м. газа, а также 11,5 млн. куб. м. растаможила из режима «таможенный склад. В прошлом году „Газ Ком Трейд“ импортировала около 180 млн. куб. м. газа, большую часть которого приобрела в Colombanier Analytics.»

У цьому році імпортувала 90 млн.куб. газу, зараз продає по 5 200 грн. за 1000 куб. (5,2 грн. за куб. газу), беремо середню 3,5 грн. за куб. у 2020 році та отримуємо чистий дохід (оборот) 315 000,0 тис. грн. За той рік беремо середню ціну 6,5 грн. за куб та отримаємо чистий дохід (оборот) від продажу 180 мл. куб у сумі 1 170 000 тис. грн.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 10.08.2020 по справі 910/2543/20 суд вирішив: 2. Стягнути з Colombanier Analytics SE (У Габровскі, 247/11, Крч, 140 00, Прага 4, Чеська Республіка, ідентифікаційний код 02209357) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Ком Трейд» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Д, секція Е, ідентифікаційний код 41931047) заборгованість за рамковим контрактом № 02-GKT від 24.10.2018 та Окремими контрактами до нього у розмірі 44 542 208 (сорок чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі двісті вісім) доларів США.

3. Стягнути з Colombanier Analytics SE на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газ Ком Трейд» заборгованість за рамковим контрактом № 02-GKT від 24.10.2018 та Окремими контрактами до нього у розмірі 13 673 601 (тринадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі шістсот одне) Євро 46 євроцентів.

Нагадую по інформації ЗМІ Colombanier Analytics це основний постачальник газу ТОВ «Газ Ком Трейд», якому у 2019 році ТОВ «Газ Ком Трейд» зробило передоплату та не отримало газу на 44 542 208 доларів США (що за курсом НБУ станом на дату подання позову складає 1 092 313 021,00 грн.) та 13 673 601 (тринадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі шістсот одне) Євро 46 євроцентів (що за курсом НБУ станом на дату подання позову складає 362 161 742,99 грн.).

Тобто, ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД», отримавши приблизно чистий дохід (оборот разом з витратами) за 2019 та 2020 рік у сумі 1 485 000 тис. грн. зробив передоплату у 2019 році сумі 1 454 000 тис. грн., яка стала боргом та ще зараз розміщує депозити на суму не менш 1 111 000 тис. грн., які відразу підуть на погашення кредиту виданого ТОВ «СМАРТЛЕНД» та в додаток до всього, ще має арештований газ та рахунки по кримінальним провадженням.

В мене відразу виникає питання звідки та який газ, який продає ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД», якщо основний постачальник Colombanier Analytics SE є боржником та поставив газ на суму 4 493 253,96 Євро. При цьому треба враховувати, що Colombanier Analytics SE знаходиться в ліквідації та тому здається, застосована «схема» по виводу грошей за кордон через передплату за «фіктивний» імпорт.

Тому виникає інше питання до джерела походження коштів ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД» майже у суммі 1 млрд. 111 млн. грн для розміщення на депозитах в банках, які пішли в заставу по кредиту ТОВ «СМАРТЛЕНД» і який відразу вбачається неповернутим.

Таким чином, фінансові операції по отриманню кредитів та відкриття вкладів, які стали складовою поручительства (застави) носять підозрілий характер, не мають економічної доцільності та надають змоги уникнути перевірки вимогам законодавства «фактичному» кредитору та «кінцевому» власнику купівлі об’єкту приватизації.

Саме такі підстави для здійснення посилення заходів належної перевірки щодо клієнтів при фінмоніторингу. Подивимося на результати та на контроль з боку НБУ.

Також, при цих порушеннях законодавства існує загроза використання «брудних» коштів, коштів здобутих злочинним шляхом або коштів держави агресора для придбання об’єкту приватизації. При цьому виникає можливість, що кінцевим власником готелю «Дніпро» стане представник країни агресора або якесь злочинне бізнес-угрупування і це може завдати негативний вплив на імідж України.

Порушення ФДМУ законодавства при приватизації, приховування кредитора та джерел надходження коштів для придбання готелю «Дніпро» можуть мати наслідками нанесення шкоди інвестиційній привабливості України, а це призведе до втрати запланованих надходжень від інвестицій.

Як вбачається Дмитро Сенниченко через порушення законодавства намагається «узаконити» використання «схем» при приватизації, а саме: використання «прокладок» на аукціоні на «ПРОЗОРО», використання банків, як «прокладок» для сплати за об’єкту приватизації з метою приховування дійсного кредитора (через поручительство) по купівлі об’єкту приватизації, уникнення перевірки фактичного кредитора вимогам законодавства та «кришує» схему використання коштів для придбання об’єкту приватизації невідомого джерела та які можуть бути пов’язані з легалізацією через приватизацію.

І ВСЕ ЦЕ ДМИТРО СЕННИЧЕНКО НАЗИВАЄ ПРОЗОРОЮ ПРИВАТИЗАЦІЄЮ.

Пане Президент, саме Вас Дмитро Сенниченко втягнув в усі ці «схеми» по приватизації Готелю Дніпро.

Дивує також позиція підлеглих Президента, які відповідають за розгляд звернень громадян. До Президента з повідомленням цих фактів порушення законодавства при приватизації Готелю «Дніпро» звернулися інваліди війни, як до свого головнокомандуючого, як до гаранта Конституції з метою з’ясувати про дійсного покупця Готелю «Дніпро» та про джерело коштів на придбання. Але підлеглі вирішили, що у Президента відсутні повноваження по розгляду таких фактів порушень законодавства та переправили до КМУ, а КМУ переправило до ФДМУ. Це що для приколу надіслали це звернення порушникам та бовдурам, щоб вони визнати себе порушниками?

Пане Президент, майте на увазі — до Вас зверталися громадяни, які при захисті нашої Держави втратили здоров’я, вони звернулися, як солдати до свого головного командира — і не гоже так знущатися над людьми, які проливали кров, поки ці бовдури сиділи та сидять у теплих кріслах та знущаються над Державою та громадянами.

Президенту, Верховній Раді та КМУ пора вже поставити питання про звільнення з керівництва ФДМУ цих представників «соросят», які не розуміють законодавство про приватизацію, вводять в оману інвесторів та громадян, які нахабно порушують вимоги законодавства, що може завдати шкоди Державі у величезних розмірах.

ІНВЕСТОРИ, БУДЬТЕ ОБРЕЖНІ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ВІД «НОВИХ ОСІБ» ФДМУ!!!

Тому, громадяни, слідкуйте за приватизацією, бо це не тільки розвиток Держави та збільшення інвестицій, а як вбачається ще може бути джерелом шкоди Державі та інтересам громадян.

Треба нам контролювати дії влади, не давати їм можливості порушувати законодавство та права громадян, знати та боротися за свої конституційні права, за прозору приватизацію, за надходження до бюджету та боротися проти свавілля чиновників.

Чи стане громадянин джерелом влади залежить від кожного з нас.

Качур Д. М. , член Громадської ради при ФДМУ

голова Правління ГО «Офіцери, громадяни, вільна Україна»

#ФДМУ #ДмитроСенниченко #РВСБанк #готельДніпро #БанкСіч #Президент

Поділиться в соціальних мережах: